Pinterest
Instagram
Promocje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Beneficjent Gajewski Podłogi Drewniane sp. z o.o. sp.k. w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymał dofinansowanie w ramach umowy POIR.03.04.00-14-0223/20-00

 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie poprawy płynności oraz minimalizacja negatywnych skutków pandemii COVID-19. 

 

Planowane efekty: regulowanie terminowo bieżących zobowiązań firmy wobec kontrahentów.

 

 

Wartość projektu - 324.896,13 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 324.896,13 zł

 

Dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wprowadzenie na rynek nowych i znacząco udoskonalonych produktów - desek podłogowych o podwyższonych właściwościach użytkowych - będących wynikiem prac B+R

Pobierz pdf

Wykorzystanie działalności badawczo - rozwojowej w gospodarce

Wykorzystanie działalności badawczo - rozwojowej w gospodarce

Opracowanie nowego produktu w postaci innowacyjnej deski podłogowej przez Gajewski Podłogi Drewniane Sp.  z o. o. Sp. k przy współpracy z jednostką naukową

Pobierz pdf

dla rozwoju Mazowsza

 

 

Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa.

 

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie produkcji podłóg drewnianych, w tym rozwiązania w zakresie suszenia w komorach suszarniczych z systemem sterowania i linii do olejowania podłóg.

 

Uruchomienie nowych maszyn pozwoli na wprowadzenie do oferty nowych produktów:

  • lameli dębowych
  • podłóg olejowanych RAINBOW oraz produktu zmodyfikowanego
  • deski dwuwarstwowej o wymiarach 2000x200x11mm (kolekcja CONCEPT 2000).

Nazwa projektu: "Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji podłóg drewnianych w celu zwiększenie konkurencyjności Zakładów Drzewnych "Gajewski" na rynku krajowym i międzynarodowym"
Beneficjent: Zakłady Drzewne "Gajewski" Michał Gajewski
Całkowita wartość projektu: 3 331 116,75 PLN
Wartość dofinansowania: 964 669,74 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:  www.mazovia.eu

 

 

Zakłady Drzewne „Gajewski” zrealizowały projekt finansowany ze środków europejskich polegający na wdrożeniu innowacyjnej technologii profilowania parkietu dwuwarstwowego.

Uruchomienie nowej linii produkcyjnej pozwoliło na wprowadzenie do oferty 3 nowych produktów:

1. Deski dwuwarstwowej
2. Deski dwuwarstwowej z fazą
3. Deski dwuwarstwowej na macie korkowej

Nazwa projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy Zakłady Drzewne „Gajewski” Michał Gajewski poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Beneficjent: Zakłady Drzewne „Gajewski” Michał Gajewski

Wartość projektu: 1 284 223,63 PLN

Wartość dofinansowania: 459 209,18 PLN

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.