Pinterest
Instagram
Promocje

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

Przed montażem

 

Parkiet jest produktem przeznaczonym do bezpośredniego montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, o normalnych warunkach natężenia ruchu, z wyłączeniem pomieszczeń o stale podwyższonej wilgotności np. łazienki.

 

Parkiet należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych; w oryginalnie zapakowanych, nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych, ułożonych na stabilnym podwyższeniu około 10 cm ponad podłożem. Z uwagi na fakt, że opakowanie nie jest opakowaniem hermetycznym, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej stałej temperatury otoczenia 18-22 °C i względnej wilgotności powietrza 45-60%. Ten przedział temperatury i wilgotności sprawia, iż wilgotność parkietu jest optymalna i wynosi 9% ±2%.

 

Otwarcie opakowania powinno nastąpić bezpośrednio przed montażem, przy czym aklimatyzowanie parkietu przed montażem winno następować przez minimum 48 godzin w szczelnie zamkniętych opakowaniach fabrycznych.

 

Wszelkie inne prace budowlane (malowanie, tynkowanie) należy wykonać przed montażem parkietu.

 

Przed przystąpieniem do układania parkietu sprawdzić elementy w świetle dziennym z uwagi na widoczne wady lub uszkodzenia oraz kolor i strukturę. W celu uzyskania równomiernej kolorystyki na ułożonej powierzchni zaleca się jednoczesne układanie z kilku paczek. Po zamontowaniu towar nie podlega reklamacji.

Montaż 

Podczas układania parkietu temperatura otoczenia powinna wynosić 18-22 °C, natomiast wilgotność powietrza winna mieścić się w granicach 45-60%.

Podłoże nierówne lub nietrwałe należy wyrównać i wzmocnić masą samopoziomującą (maksymalne dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny podłoża to 2mm/2mb mierzone łatą).


Wilgotność podłoża cementowego, do którego zostanie przyklejony parkiet powinna wynosić maksymalnie 1,8% mierzonych metodą CM (bez ogrzewania podłogowegó).


Podłoże powinno być zabezpieczone izolacją antywilgociową, zapobiegającą przed chłonięciem wilgoci.


Zalecamy stosowanie całych systemów pochodzących od jednego producenta chemii: preparaty gruntujące do przygotowania podłoża i wyłącznie kleje, których producent dopuszcza montaż parkietu.


Gotową podłogę wykańczamy listwami oraz w przypadku parkietu lakierowanego zabezpieczamy środkiem impregnującym.


W przypadku malowania ścian po ułożeniu parkietu należy podłogę zabezpieczyć folią lub kartonem.

Pielęgnacja i użytkowanie

Pielęgnacja i użytkowanie

Podłogi lakierowane

Drewno jako naturalny surowiec dostosowuje się do panujących warunków otoczenia, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to, by przez cały okres użytkowania parkietu wilgotność powietrza wynosiła 45-60%. Nadmierna wilgoć powoduje pęcznienie drewna, natomiast zbyt niska powoduje skurcz drewna, co przyczynia się do powstawania szpar.

W przypadku parkietów lakierowanych podłogę w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środkiem do impregnacji, polecanym przez punkt sprzedaży, który zabezpiecza mikroszczeliny między klepkami parkietu. Środek impregnujący stosujemy według zaleceń producenta impregnatu.

Do mycia, pielęgnacji i konserwacji podłogi zalecane jest używanie specjalistycznych środków do podłóg  o dedykowanym przez producenta przeznaczeniu i właściwościach adekwatnych do rodzaju podłogi.

Wszelkie ciężkie przedmioty ustawione na podłodze (meble, krzesła, stoły) powinny być wyposażone w podkładki filcowe zapobiegające zarysowaniom, wgnieceniom itp. oraz chroniące powłokę lakierową parkietu.

Podłogi olejowane

Pierwsze zabiegi pielęgnacyjne

Podłoga przed opuszczeniem zakładu jest olejowana. Po ułożeniu i odkurzeniu należy nanieść ostateczną warstwę oleju pielęgnacyjnego w celu dokładnego zabezpieczenia ułożonej podłogi. W przypadku kolekcji RANINBOW podłoga jest zaolejowana na gotowo i nie wymaga pielęgnacji po zamontowaniu.

Zwykłe czyszczenie

Codzienna pielęgnacja podłóg olejowanych to odkurzanie lub zamiatanie, natomiast do przemywania podłogi na mokro zalecane jest Mydło do podłóg. Mydło do podłóg nie tylko zmywa, ale również wytwarza na podłodze odnawialną warstewkę ochronną, która dodatkowo chroni parkiet przed zabrudzeniem.

Ważne: nie przecierać podłogi czystą wodą / usuwane są wówczas tłuszcze ochronne soi
i kokosu / ani też nie używać szmat lub zmywaków o twardej strukturze.

Gruntowne czyszczenie

Jeśli podłoga jest silnie zabrudzona, to należy ją gruntownie przemyć Intensywnym zmywaczem a następnie mydłem do podłóg, które odtworzy warstewkę ochronną.

Usuwanie plam

Uporczywe plamy usuwa się Intensywnym zmywaczem lub Odplamiaczem. Przeszlifowane miejsca ponownie pokryć naturalnym lub koloryzującym Olejem pielęgnacyjnym lub Pastą pielęgnacyjną.

Renowacja

Jeśli po dłuższym użytkowaniu podłoga zaczyna matowieć lub szarzeć, to można ją odświeżyć poprzez naniesienie cienkiej warstwy Pasty pielęgnacyjnej lub Oleju pielęgnacyjnego.

Przedtem należy podłogę gruntownie zmyć Intensywnym zmywaczem i pozostawić na kilka godzin do wyschnięcia. Dopiero po całkowitym wyschnięciu podłogi można nanosić Pastę lub Olej pielęgnacyjny.

Olej nie może pozostawać na podłodze w postaci warstwy, dlatego po jego nałożeniu podłogę należy gruntownie wypolerować miękką szmatką bawełnianą lub białą wkładką polerską.

Wszelkie zabiegi przy użyciu środków pielęgnacyjnych należy stosować według instrukcji producenta preparatu.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Bezpieczne ogrzewanie podłogowe pod parkietem

 

Drewno jest materiałem higroskopijnym a więc reagującym na zmiany wilgotności oraz temperatury. Jest także bardzo dobrym izolatorem. Stąd pomysł instalacji ogrzewania podłogowego pod posadzką drewnianą może wydawać się nietrafiony. Czy tak jest w istocie?

 

Planowanie

 

Jak przy układaniu każdego rodzaju podłogi najważniejszy jest projekt, który określa charakter pomieszczenia, w którym będzie instalowane ogrzewanie oraz podłoga. Od rozmieszczenia stałych elementów (jak np. ciężkich mebli) zależy umiejscowienie elementów systemu grzewczego a co za tym idzie – szczelin dylatacyjnych. Poprawi to efektywność takiej instalacji oraz ograniczy niepotrzebne koszty związane z ogrzewaniem miejsc, które ocieplania nie wymagają. Sposób użytkowania pomieszczenia determinuje także wybór materiału na posadzkę oraz jego ilość. Część pomieszczeń jest intensywnie użytkowanych a niektóre z nich służą wyłącznie do odpoczynku co przekłada się na stopień twardości czy odporność na ścieranie drewna. Ponadto niektóre materiały wymagają innych materiałów pomocniczych takich jak klej, grunt, zaprawa czy podkład. Warto więc skonsultować nasze pomysły z firmą wykonawczą ale także i wybrać sprawdzoną ekipę montującą.

 

Przygotowanie podłoża

 

Obojętnie, czy podłoga będzie układana w nowym, czy w remontowanym domu, najpierw trzeba zadbać o przygotowanie podłoża pod ogrzewanie. Bez względu na rodzaj ogrzewania (wodne czy elektryczne) podłoże musi zostać wyrównane i zaizolowane termicznie (aby ciepło nie uciekało w dół). Płytę grzejną trzeba oddzielić od ścian za pomocą taśmy brzegowej (pozwala ona na swobodną pracę podłogi pod wpływem zmian temperatury).
Na ogrzewaniu podłogowym układa się jastrych cementowy lub anhydrytowy. Obowiązkiem pierwszej ekipy wykonawców jest wygrzanie podłoża, aby z jastrychu, po jego związaniu i skondensowaniu, odparowała woda. W tym celu należy włączyć ogrzewanie podłogowe, stopniowo podnosząc temperaturę o 5°C dziennie, aż do temperatury maksymalnej 26°C, po czym zaleca się utrzymanie temperatury 24°C przez około 14 dni. Po tym okresie należy redukować temperaturę o 5°C dziennie, do czasu gdy warstwa wierzchnia osiągnie poziom 15-18°C, a względna wilgotność powietrza spadnie do 55%. Podczas podgrzewania podłoże oddaje wilgoć, którą inaczej wchłonąłby świeżo położony parkiet. Wygrzewanie trwa około 21 dni i trzeba je przeprowadzić bezpośrednio przed rozpoczęciem układania parkietu.
Wilgotność jastrychu, zmierzona wilgotnościomierzem, powinna wynosić:
# 1,5% - dla jastrychu cementowego,
# 0,3% - dla jastrychu anhydrytowego.
Jeśli pomiary wykazały odpowiednią wilgotność i nie upłynął więcej niż tydzień od zakończenia wygrzewania jastrychu, prace może zacząć kolejna ekipa - układająca podłogę. Aby drewno nie zmieniało wymiarów, w czasie układania jego wilgotność nie może wykraczać poza dopuszczalny zakres. Temperatura powietrza podczas układania i przez pierwsze 48 godzin po jego zakończeniu, powinna być utrzymana na poziomie 21°C, a następnie zwiększana o 1-2 stopnie dziennie. Granicą, powyżej której nie powinno się nastawiać ogrzewania jest 26°C.

 

Jakie drewno?

 

Nie każdy rodzaj parkietu jest odpowiedni na tak uzbrojone podłoże. Klepki pod wpływem zachodzących zmian klimatycznych wnętrza na przestrzeni pór roku ulegają większym zmianom niż zwykły parkiet przyklejony do betonowej powierzchni. Wybierając gatunek drewna należy pamiętać o tym by było ono jak najbardziej stabilne i jak najdłużej zachowywało swoje parametry techniczne ale także by współczynnik skurczy był jak najniższy. Pozwoli to na utrzymanie jednolitej posadzki bez przerw między klepkami przez cały rok. Takie właściwości mają egzotyczne, bardzo twarde i odporne gatunki drewna jak jatoba, iroko, merbau czy doussie ale także gatunki krajowe, takie jak akacja czy dąb. Zdecydowanie nie polecane są kładzione na ogrzewanie podłogowe parkiety z grabu czy buku gdyż dosyć mocno się kurczą, przez co poluzowane, jasne lamelki są jeszcze bardziej widoczne a szczeliny między klepkami zbierają kurz skąd trudno go usunąć.

 

Jaki parkiet?

 

Drewno lite na ogrzewaniu podłogowym nie spełnia swojego zadania gdyż stwarza zbyt duży opór cieplny co obniża skuteczność i ekonomiczność ogrzewania. Ponadto standardowe deszczułki są zbyt duże i kurczące się drewno powoduje powstawanie dużych szczelin między nimi. Zazwyczaj stosuje się deski warstwowe, które pozwalają na pracę drewna, ich przekrój jest na tyle cienki, że nie blokuje przepływu ciepła. Popularne jest stosowanie sosny jako warstwy spodniej gdyż ten gatunek stosunkowo dobrze reaguje na podwyższoną temperaturę. W przypadku parkietu stosuje się gotowe posadzki warstwowe o lamelkach, w których poszczególne warstwy słojów są ułożone względem siebie prostopadle. Taka konstrukcja ogranicza skurcz całego elementu i powstawanie przerw między klepkami, nawet jeśli mają one duże rozmiary.

 

Kleić czy nie?

 

Parkiet można położyć jako podłogę pływającą a więc bez kleju lub klepki przykleić do podłoża. Sposób bezklejowy ogranicza jednak wydajność instalacji ogrzewającej gdyż powietrze uwięzione pod parkietem utrudnia równomierną cyrkulację ciepła. Jednak taka posadzka eliminuje powstawanie szczelin związanych z wysychaniem kleju oraz umożliwia reakcję drewna na zmiany wilgotności lub temperatury. Do przyklejania elementów stosuje się kleje elastyczne, które nie zmieniają swych właściwości pod wpływem wyższej temperatury. Podłoga taka jest bardziej stabilna, nie odkształca się lecz w pewnym stopniu ogranicza ruchy drewna. Tuż po położeniu posadzki należy stopniowo przyzwyczajać parkiet do podwyższonej temperatury, ogrzewając go etapami aż do temperatury maksymalnej.

 

Prace wykończeniowe

 

Najczęściej zalecaną metodą wykończenia parkietu na ogrzewaniu podłogowym jest olejowanie i woskowanie. Lakier może odpryskiwać podczas skurczów drewna natomiast olej oraz wosk nie wpływają na powierzchnię posadzki. Powłoki z obu tych środków jedynie uwydatniają naturalne piękno drewna oraz chronią przed zabrudzeniem czy ścieraniem. Oczywiście na rynku dostępne są gotowe parkiety z fabrycznie wykonaną warstwą lakieru lub innego zabezpieczającego preparatu lecz o sposób konserwacji takiej powierzchni lub jej odświeżania należy pytać konkretnego producenta.

 

Użytkowanie

 

Użytkowanie takiej podłogi wymaga pewnego wyczucia. Należy pamiętać, by ogrzewanie podłogowe włączać stopniowo, unikać gwałtownych skoków temperatury. Taka podłoga jest bardziej wrażliwa na wpływ wilgoci a w sezonie grzewczym mogą pojawiać się szczeliny, które latem zanikają. I przede wszystkim należy pamiętać, iż ze względu na opór cieplny jakie stawia drewno, temperatura którą chcemy otrzymać aby ocieplić pomieszczenie jest wyższa niż w przypadku montażu posadzki ceramicznej czy kamiennej.

Źródło: www.podlogi.info