Pinterest
Instagram
Promocje
HOME    

KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest firma Gajewski Podłogi Drewniane Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą w Oblesie, ul. Radomska 47, 26-650 Przytyk.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie 30 listopada- 31 grudnia 2021roku.
 3. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat i ma możliwość przesłania fotografii własnego autorstwa z realizacji podłogi producenta Gajewski Podłogi Drewniane. 
 4. Konkurs polega na przesłaniu na adres Organizatora: konkurs@gajewski.com.pl zdjęć z realizacji naszej podłogi-ilość zdjęć dowolna. Zdjęcia powinny być podpisane nazwą podłogi, mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 ppi w formacie A4. Dodatkowo należy polubić post konkursowy oraz nasz firmowy funpage na fb, a także zapoznać się z regulaminem konkursu, dostępnym na stronie internetowej: www.gajewski.com.pl .
 5. W Konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. Kontaktowego ( w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody). Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
 7. Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłane zdjęcia są wynikiem jego twórczości i nie naruszają praw osobistych ani majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich i prawa do wizerunku oraz udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi na korzystanie z nadesłanych zdjęć w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.
 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)
 9. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez trzyosobowe jury, powołane spośród pracowników Organizatora, w terminie do 14 stycznia 2022roku. Jury ogłosi zwycięzcę konkursu oraz skontaktuje się z nim w celu przekazania nagrody w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzcy.
 10. Nagrodą jest stolik kawowy CZARNY LOFT, firmy Gajewski Podłogi Drewniane.
 11. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.  
Regulamin konkursu [PDF]